The Perstorp history

Cecilia Svensson
Vice President Communications
+46 40 635 88 30

Företagets grundare Wilhelm Wendt hade nog aldrig kunnat föreställa sig vilken framgång det moderna specialkemikalieföretag, som vi i dag känner som Perstorp, skulle få. Men han skulle nog inte ha blivit förvånad. Som entreprenör och företagare genomförde Wilhelm sin vision med hårt arbete och entusiasm – något som är en förutsättning för all framgång.

Mycket har hänt under de här 137 åren. Som i alla branscher har det varit upp- och nedgångar och både små och genomgripande förändringar. Men hela tiden har Perstorp gått i täten och visat vad ett kemiföretag kan vara. Och inför varje ny utmaning visat prov på vår omisskännliga svenska uthållighet. Alltid med framsynthet och ansvarstagande. Fokuserad innovation för hållbar utveckling.

Med samma energi och engagemang som hos sin grundare bygger Perstorp i dag vidare på den expertis och erfarenhet som man åstadkommit genom hårt arbete under en händelserik tid. Vår fasta övertygelse är att den historia vi nu är med om att skriva kommer att bli precis lika händelserik.

1880–talet

Perstorps grundare Wilhelm Wendt registrerar sitt företag som då hette Stensmölla Kemiska Tekniska Industri. Företaget ska tillverka ättiksyra, tjära, träkol och träsprit.
Perstorp history

1890– talet

Wendt inser att han måste maximera utnyttjandet av råvaran för att företaget ska fortleva. Alla former av restprodukter från destilleringen används och förädlas, vilket leder till att en mängd nya produkter utvecklas.

1900– talet

Företaget börjar producera formalin. Trots den ekonomiska krisen i Sverige fortsätter man att experimentera och skapa nya kemiska produkter. Produktion av kreosot blir en viktig inkomstkälla som i och med det rysk-japanska kriget säljs till den japanska armén.

1910– talet

I samband med första världskriget expanderar försäljningen av ättiksyra kraftigt. Ättiksyran blir mycket populär och är under många år är Perstorps allra mest kända produkt. Perstorp börjar också tillverka sitt eget glas för att täcka behovet av flaskor. Tidiga flaskor från Perstorps egen tillverkning har i dag blivit ganska värdefulla samlarobjekt.

1920– talet

Den framväxande radio- och elektronikindustrin i Sverige blir storkonsumenter av plast som Perstorps Isolit. Miljöhänsyn är inte riktigt på tapeten ännu, men de lokala fabrikscheferna börjar redan nu inse vikten av att minimera mängden restprodukter. Man börjar producera laminat.

1930– talet

Trots svåra ekonomiska tider kan Perstorp lansera flera nya produkter. En av dessa är parkettgolv i bok, som blir en stor framgång och leder till byggandet av Sveriges största parkettgolvsfabrik.
Perstorp history

1940– talet

I samband med andra världskriget efterfrågas kvalitetskol som bilbränsle. Det förbättrar Perstorps resultat kraftigt eftersom man just byggt en ny träkolsfabrik. Vid slutet av kriget är Perstorp Skandinaviens första moderna plastindustri med mer än 10 000 olika produkter – allt från biljardbollar till antenner.

1950– talet

Under efterkrigstiden börjar laminat med olika mönster bli populära. Perstorp lanserar en ny laminatskiva i ljusa färger som blir en omedelbar succé. Perstors omsättning ökar med 50 procent och bostäder byggs för att alla anställda ska få bostad.

1960– talet

Företaget växer snabbt vad gäller både omsättning, antal anställda och forskning och utveckling. Den nye vd:n J O Nauclér grundar stiftelsen J O Nauclérs Minnesfond. Perstorp börjar förse färgindustrin med polyalkoholer baserade på formalin, som blir viktiga produkter för företaget.

1970– talet

Perstorpsaktien introduceras på börsen. Bolaget börjar förvärva utländska bolag och blir världens största exportör av mönstrade högtryckslaminat. Forskningen och produktutvecklingen inom företaget växer under decenniet till en nivå man inte varit i närheten av tidigare.

1980– talet

Företaget ger sig in på nya områden som biokemi. Perstorp lanserar också Pergo, som blir en av företagets viktigaste produkter. Pergo är ett laminatgolv och ett resultat av Perstorps långa erfarenhet inom områdena laminat och kemi. I dag är Pergo ett börsnoterat bolag och ett välkänt varumärke på golvmarknaden i hela världen.

1990– talet

En period som domineras av att åter fokusera på kärnverksamheten. Alla icke-kemiska och materialtekniska verksamheter avyttras och Perstorps uttalade mål är att bli världsledande inom specialkemi. Den nya inriktningen på kemikalier resulterar i att Perstorp 2001 köps av det av investmentbolaget Industri Kapital kontrollerade företaget Sydsvenska Kemi AB.

2000–talet

Den dendritiska polymern Boltorn™ och andra innovationer öppnar dörren för nya användningsområden, vilka alla ingår i de produkter som Perstorp hela tiden utvecklar för försäljning över hela världen. År 2001 avregistreras Perstorp från börsen och sammanslagningen med Neste Oxo inleds.

2005

Företaget är nu helt inriktat på specialkemikalier och stora investeringar i ökad kapacitet inleds för att möta den ökade efterfrågan. I slutet av året köper investmentbolaget PAI Partners Perstorp Group från Industri Kapital.
Perstorp history

2007

Driftstart på Skandinaviens största anläggning för förnybara fordonsbränslen. I dag är Perstorp Skandinaviens största tillverkare av rapsmetylester, RME.  Kunderna är främst oljebolag som blandar Perstorps RME med sin diesel, men många buss- och andra transportbolag har även börjat använda ren RME.

2008

Perstorp lanserar ett ”grönt” produktsortiment med lägre miljöpåverkan. Däribland Oxymer™, en polykarbonatpolymer som används i miljövänliga polyuretanbeläggningar och Ymer™, en ingrediens i polyuretanbeläggningar som gör polymern mer vattenlöslig.

2009

En ny anläggning för produktion av kaliumformiat driftsätts vid fabriken i Perstorp. En organisation byggs upp i Asien för att möta tillväxten i regionen. Perstorp Performance Systems introduceras för uppföljning av verksamhet och resultat inom koncernen. Systemet ska minska förekomsten av oplanerade driftstopp samtidigt som man får en förbättrad arbetsmiljö, säkerhet och produktkvalitet.

2010

Perstorp lanserar framgångsrikt världens första förnybara penta, Voxtar™, en produkt som kan minska miljöpåverkan med upp till 75 procent. Perstorp lanserar också specialpolyolen Holtac™, en produkt som kommer att bidra till att bly kan fasas ut som stabiliserande ingrediens i PVC-plast.

2011

Perstorp har utvecklat ett nytt konserveringsmedel för foder vid ensilering samt smörsyratillsatser för att förbättra djurens tillväxt och hälsa samtidigt som antibiotikaanvändningen kan minskas. Dessa produkter marknadsförs nu under varumärkena ProSeed™ MI 700 respektive ProPhorce™ SR.
Samma år slutförs utbyggnaden för att fördubbla monomerkapaciteten vid Perstorps anläggning i Warrington. För att matcha expansionen inom monomer investerar man också i utökad termoplastkapacitet. Perstorp har blivit världsledande inom kaprolaktoner och har en unik kombination av erfarenhet, specialistkunskap och anläggningar för tillverkning och tester.

2012

Ökat fokus på hållbarhet. Alla Perstorps stora produkter analyseras ur miljöpåverkanssynpunkt och man tittar på sådant som effektiv energianvändning och reducering av avfallsvatten. 

2013 

År 2013 inviger Perstorp sin nya produktionsanläggning för neopentylglykol (”Neo”) i Zibo. Anläggningen ingår i Shandong Fufeng Perstorp Chemical Co Ltd vid sidan av den tidigare Perstorpanläggningen, som har producerat trimetylolpropan (TMP) sedan 2008. Perstorp ser alltid först och främst till säkerheten, hälsan och miljön och de två anläggningarna har fått flera utmärkelser för sitt säkerhets- och miljöarbete. Samma år avyttrar Perstorp sin formaldehyd- och katalysatorverksamhet Formox till Johnson Matthey.

2014

I början av 2014 är en ny ledning på plats och en ny marknadsdriven organisationsstruktur implementeras gradvis. Under 2014 förvärvar Perstorp också penta- och kalciumformiat-produktionen från det slovakiska bolaget Chemko a.s. Strážske. Det här är en del i en ambitiös investeringsplan där Perstorp vill utöka polyolproduktionen och stärka sin ledande ställning på marknaden.

2015

Perstorp driftsätter succesivt en ny Oxo-anläggning i Stenungsund – den största investeringen i Perstorps historia och en av de viktigaste. Under 2015 och 2016 utökas kapaciteten gradvis och möjliggör en effektiv produktion av innovativa produkter som plasterna Emoltene™ 100 och Pevalen™. Senare under året stärker Perstorp sin ställning i Asien genom förvärv av penta-verksamheten från den japanska kemikalieproducenten Koei Chemical Company Ltd. Som en del i denna uppgörelse kommer Koei Chemical Company Ltd att fungera som Pertorps agent i Japan för att säkerställa de japanska kundkontakterna och en god service.    
 
Ett annat förvärv är på gång i Norge. Där köper Perstorp en biodieselanläggning i Fredrikstad, vilket innebär att nuvarande produktionskapacitet vid årsskiftet nästan kommer att ha fördubblats.

2016

Det strategiska investerings projektet Valerox, en ny produktionsanläggning för oxo-produkter i Stenungsund, Sverige, har nu en andra reaktor som är igång. Denna reaktor kommer att användas främst för ytterligare produktion av Valersyra och 2-PH, vilket innebär att vi nu har en anläggning på plats som kan leverera till nya applikationsområden såsom syntetiska smörjmedel och läkemedelsindustrin. 
Perstorp förvärvade en biodiesel anläggning i Fredrikstad i Norge och har stöttat tillväxten på den norska marknaden för biobränsle och även möjliggjort ett steg in i segmentet non-Mobile. 
2016 var ett år med flera produktionsrekord; TMP i Perstorp där teamet redan i slutet av november lyckades slå den gamla årliga volymrekord, flera 7-dagars-produktionsrekord har uppnåtts vid DPHP anläggningen i Stenungsund och Site Zibo levererade ett nytt årligt produktionsrekord för TMP. 
Den 17 november avslutade Perstorp en refinansieringsprocess och säkrade en förnyad långsiktig kapitalstruktur, vilket är en god grund för att fortsätta utveckla verksamheten och ytterligare stärka marknadspositionen under de kommande åren. 
Perstorps transformation har kommit halvvägs och efter att ha gjort betydande investeringar, är det nu dags att skörda resultaten av dessa och gå in i en period av konsolidering och leverans. 

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår integritetspolicy.